Bachovy květové esence

Bachovy květové esence – brána do duše

Esence ošetřují člověka jako jedinečnou bytost, ošetřují jeho individualitu. Léčí duši člověka, nikoli nemoc a její symptomy. Květy působí především na emocionální rovině. Tím odstraňují skutečné příčiny psychických potíží. Harmonizují negativní emoce a nálady. Působí na jemné energetické rovině. Rostlinné vibrace nepotlačují negativní emoce, ale přelaďují je do jejich pozitivní podoby. Odbouráváním stresu pak pozitivně působí na zmírnění či odstranění potíží somatických. Probouzí a posilují tak sebeuzdravující schopnost těla.  

Esence lze užívat nejen při určitém problému, ale také na to, aby se vám například co nejlépe podařilo zvládnout určitý úkol. Esence psychiku nejen vylaďují, ale také člověka rozvíjejí a posouvají kupředu. Osvobozují ho od nesvobody, napětí, traumat, strachů, pocitu překážek, od potřeby přetvařovat se a nebýt sebou samým.

Skvělé vlastnosti Bachovy terapie:

 • Esence svými účinky mnohdy předčí působení klasické medicíny a medikamentů.
 • Léčí i v případě, kdy v jejich účinky uživatel nevěří.
 • Lze je podávat v tekutinách, působí pozitivně na psychické a fyzické zdraví.
 • Děti, které odmítají léky, užívají esence bez problémů – podvědomě cítí, že jim pomáhají.
 • Léčí člověka, ne nemoc. Léčí skutečné příčiny, nikoli následky.
 • Sladěním psychiky pozitivně působí na fyzické potíže.
 • Esencemi se nelze předávkovat.
 • Přinášejí úlevu od jakéhokoliv problému.
 • Esence nevyvolávají alergie.
 • Nevhodně vybraná esence nijak neublíží. Esencemi lze jedině pomoci.
 • Terapie se může kombinovat s jakýmikoliv medikamenty a léčebnými metodami.
 • Terapie nemá žádné nežádoucí vedlejší účinky.
 • Terapie je vhodná pro těhotné ženy, děti i zvířata.
 • Má většinou velmi rychlý nástup požadovaného účinku.
 • Esence jsou nenáročné na skladování i na podávání.
 • Jedná se o finančně nenáročný způsob léčby.
 • Esence jsou velmi stabilní. Neškodí jim žádné záření (TV, PC, mobil apod.).
 • Lze užívat i více než jednu směs esencí současně. V tomto případě je jen třeba dodržet rozestup mezi dávkami cca 15 min. pro dosažení maximálního účinku.
 • Užívání esencí není návykové. Proto je možné kdykoliv ukončit.

Bachovy květové esence obsahují 38 květových esencí a Krizovou esenci (Rescue Remedy), která se skládá z pěti Bachových květových esencí. Esence jsou velice jemné a je možno je použít i u novorozenců a těhotných žen.

Je však nutné zdůraznit, že esence nenahrazují nutnou či akutní lékařskou péči –  mohou ji  však krásně podporovat a urychlit proces uzdravování!

S čím umí Bachovy esence pomoci?

Netrpělivost, celkový neklid, únavu a vyčerpání

Výkyvy nálad

Nedostatek motivace, flegmatismus nebo při letargii

Strachy, úzkosti či panické ataky při zkouškách, řízení auta, vystupování na veřejnosti, ve spojitosti se smrtí, nemocí vaší či blízkých…

Neklidné myšlenky, roztěkanou mysl, poruchy soustředění se

Potíže s usínáním a spaním – poruchy spánku, nespavost, noční můry

Sklíčenost, uzavírání se do sebe, depresivní stavy a nálady

Prokrastinaci, nechuť až odpor k plnění úkolů

Osamělost, sebelítost či obavy o blízké (zdraví, bezpečí)

Nedokážete odmítnout úkol, i když jste přetížení?

Zasněnost, duševní nepřítomnost

Tíží vás sebestřednost a velká upovídanost (nedostatek schopnosti naslouchat)

Lpíte na minulosti, často vzpomínáte na to, co bylo, cítíte nostalgii

Pocity viny, pitváte se v minulosti, pochybujete a máte výčitky

Smutek, žal, melancholii, beznaděj či zoufalství

Šoky či trauma, která vás neustále pronásledují a způsobují vám velký vnitřní tlak

Nepružnost, stagnaci, potlačování a popírání vlastních potřeb

Pocity přehnané zodpovědnosti, která vás vyčerpává

Nejčastější otázky, které vás napadnou ve spojitosti s Bachovými esencemi:

Jak správně Bachovky užívat?

Bachovy esence se užívají alespoň 4 x denně a to pokaždé 4 kapky. Lze nakapat přímo pod jazyk nebo do jakéhokoli nápoje a popíjet.

Jak dlouho lahvička Bachových esencí na míru vydrží?

Lahvička o obsahu 30 ml vám vydrží cca 3-4 týdny dle četnosti kapání.

Můžu užívat Bachovky častěji, když mám “krizi”?

Ano. pokud cítíte vyhrocení situace, pak je možné vzít Bachovky vícekrát (ne více kapek, ale vícekrát za den).

Jakým přínosem může být Krizová esence?

Tuto esenci vytvořil dr. Bach pro nouzové situace. Obsahuje 5 květových preparátů a doporučuje se nosit malou lahvičku u sebe pro případ nouze. Pomáhá při nepříjemných zprávách, vzájemné výměně názorů, při těžkostech v rodině, v případě strachů, při zmatcích, duševních otřesech.

Můžeme použít před zkouškou, testem, před náročným pohovorem, před vystoupením, návštěvou zubaře, pomáhá omezit strach a nervozitu a navodit rovnováhu.

Pokud vás zaujaly Bachovy květové esence, přijďte se poradit. Podíváme se na vaše pocity, emoce a rozklíčujeme, které esence by vám mohly pomoci.

Cena lahvičky je 250 Kč

Konzultace – online, telefonem nebo osobně 360 Kč /hod.

(podle skutečného času tedy za každou minutu 6 Kč)

Určení esencí pomocí přístroje Healy (možné i na dálku) 250 Kč

Objednávka